fi

Vaakuna

Sukuseuravaakuna on merkityksellinen tunnus yhteisölle. Se pitää useimmiten sisällään elementtejä joilla on merkitystä suvun tai sukuseuran jäsenille.

Vaakuna suunnittelu, sommittelu ja toteutus on sinänsä melko tarkasti määriteltyä. Heraldiikka eli vaakunaoppi sisältää useita eri sääntöjä, jotka tulee ottaa huomioon.

Sukukokouksen 8.8.2009 hyväksymä Sukuseuran vaakuna.

Vaakunan suunnittelu ja toteutus Petri Ranta.

Graaffinen toteutus Päivi Morri.

Vaakunan symboliikan selitys

Kilven jako neljään kenttään kuvaa sitä, miten kantaisä Prokop hallinnoi tilaa numero 4. Toisaalta se kuvaa sitä, miten suku on levinnyt joka suunnalle.

Hopinen sulkakynä, kultaisella terällä, punaisessa kentässä muistuttaa kantaisä Prokopista; nimen perimä tulee kreikankielisestä nimestä Prokopios (tunnettu historioitsija 500- luvulta.) Sulkakynä symboloi myös suvun rakenteen selvittämistä sukututkimuksen avulla. Lisäksi kultaisen kärjen osoittaminen vaakunan keskelle kuvaa sukututkimuksen seurauksena tapahtunutta tämän päivän suvun yhdistymistä.

Alakulmassa oleva hopeinen aaltokoro kuvaa Uuksunjokea, joka on ollut hyvin keskeinen yhdistävä tekijä suvun historiassa.

Suljettu pistokypärä osoittaa että suku ei ole aatelinen, vaan kyseessä on niin sanottu porvarisvaakuna. 

Kypärän koristeena olevat kultaiset tähkät kuvaavat elinkeinoa joka on vallinnut suvulla Uuksulla.

Kypärän peite noudattaa kilvessä olevia värejä vuoripuoli hopeaa ja päälli-puoli punainen.

Tukkikeksit kannattelevat nauhaa jossa suvun nimi on.
Värit tulevat Karjalan heraldisista väreistä; Punainen, Hopea, Kulta.

Vaakunan käyttöoikeudesta

- käyttöoikeus on seuran jäsenillä.
- tuotteistamisessa tarvitaan aina sukuseuran lupa, eli tuotteet joilla on "markkina-arvoa", eli esimerkiksi postimerkit, t-paidat, mukit tms. tulevat seuralta.
Asiasta tiedotetaan tarkemmin tulevissa lehdissä ja seuran nettisivuilla.