Tuotteet

Sukukirja

Aulis Oljakka: Salmin Ylä-Uuksu ja Ol'okan sugu

384 s.

Kirjan alku (240 s.) sisältää tutkimustietoa, tapahtumia ja muistelmia kylästä ja sen asukkaista. Siinä on kylän vanhojen sukujen historiaa 1800-luvun alkuvuosilta saakka. Myöhemmin kylään saapuneiden sukujen lähtöpaikat ja saapumisajat käyvät siitä myös ilmi.

Teoksessa on karttaan liittyvä, talokohtainen selvitys asukkaista ennen talvisodan alkua, sekä heidän evakkotiestä sotien jälkeen.

Aineisto muodostuu asiakirjalähteiden lisäksi lähes sadasta henkilöhaastattelusta. Kirjan loppuosassa on tutkimus (144 s.) Oljakan suvusta. Kirjan liitteenä oleva A3-kokoinen Ylä-Uuksun kartta vuodelta 1939, on laadittu haastattelemalla alueella asuneita kyläläisiä ja näin saatu merkittyä liki 200 taloa Ala- ja Ylä- Uuksun kylistä. Niistä on nimetty lähes 130 rakennusta Ylä-Uuksun puolelta. Kartta on suuri apu myös kotiseutumatkailijoille, jotka etsivät talojen paikkoja maastossa.


Tarjoushinta
30€ + toimituskulut (Suomeen 12€)

Sukuvaakuna

Vaakunataulu.

Taulun hinta 35€ + toimituskulut

Pöytästandaari

Viiri pöydälle

Viirin hinta 35€ + toimituskulut

Tilaukset

Yllä olevien tuotteiden tilaus:

aulis.oljakka@gmail.com

puh. 041 481 5509

Hiirimatto

Hiirimatto

Maton hinta 10€ + toimituskulut

Tilaukset

Yllä olevan tuotteen tilaus:

olokansugu@gmail.fi