Aktuellt

Dags för fest!

On pruazniekan aigu!

Inbjudan till släktföreningens 20- årsjubileum!

Vi firar i Åbo, på Konferenshotel Linnasmäki

16.9.2023 från kl. 13.00

Mer om anmälan på medlemssidorna.